Excel-design

Han berättar att tendenserna sett likadana ut sedan början av 1930-talet. Numera ska allt vara rakt, fyrkantigt och avskalat. Borta är de vackra fasaderna som lockar in människor i byggnader och istället ersatta av vad som kan liknas vid ”Excel-design”. Det finns dock undantag – vissa har gjort försök att designa i klassiskt snitt, men blivit nerskjutna av arkitekter, politiker och byggherrar.

– Detta gäller inte bara i Sverige, det är ett fenomen som sträcker sig över hela världen. Det mesta inom byggnation ser likadant överallt. En slags trist global ideologi.

I vissa länder har det dock börjat att röra på sig, om än trögt. Jens Erneholt lyfter fram USA, Tyskland och Storbritannien på exempel där den klassiska arkitekturen åter vädrar luft. Men även där är modernismen helt dominerande.

– Framför allt vågar man mer på mindre orter. Jag läste ett exempel om Pondbury, en liten by utanför London, där man byggt klassiskt. Men det finns mycket kritik av arkitekter, men är väldigt uppskattat av de boende.

Läs mer här.

 

Annonser
Publicerat i Arkitektur, Nytt OCH vackert, Plan, Politik, Projekt, Sandlådearkitektur | Lämna en kommentar

Mer Wez Anderson i världen

Jessika Gedin slår ett slag för den varierade och inbjudande arkitekturen i dagens avsnitt av Spanarna i P1, sista spaningen i programmet. Det är inte mycket som byggts i Karlskrona, eller i Blekinge, eller i Sverige, de senaste 10-15 åren som kan kallas varierad och inbjudande.

Lyssna här  och får reda på varför nedanstående bilder ser ut att komma från några av Wez Andersons filmer!

Följande bilder kommer från denna sida:
https://mymodernmet.com/accidental-wes-anderson-reddit/

Publicerat i Arkitektur, Fasad, Fundering, Nytt OCH vackert, Politik, Projekt, Sandlådearkitektur, Tv/Radio/Film | Lämna en kommentar

Spår av människans hand

För att vi i rask takt ska lyckas bygga ut våra städer till trivsamma och livfulla livsmiljöer där människor ges möjlighet att känna sig rotade, behövs helt enkelt en modern Arts & Craft-rörelse som klarar av att balansera rationellt byggande med det hantverksmässiga.

Vi behöver stadsmiljöer för det stora flertalet som innehåller lustfyllda element, dekorativ form och spår av människans hand. Kanske krävs nya, positiva incitamentsystem för att konsthantverk i material som sten, trä, smide och glas ska bli integrerade delar i den byggda miljön. Det lokala hantverkskunnandet kan exempelvis understödjas genom att värdera resultatet av hantverket utifrån anläggningens livscykelanalys.

https://arkitekten.se/debatt/livsmiljoer-behover-spar-av-den-manskliga-handen/

S:t Eriksområdet, Kungsholmen, Stockholm

S:t Eriksområdet, Kungsholmen, Stockholm

Uppsala

Uppsala

Dag Hammarskjölds väg, Uppsala

Anna Jarnestad Kockum, tvärgata till Drottningsgatan, Karlskrona

Publicerat i Allt möjligt, Arkitektur, Byggnadsvård, Detalj, Fasad, Nytt OCH vackert | Lämna en kommentar

Att lyssna till kritik

Mer information ger inte automatiskt mindre kritik så länge förslaget är dåligt. Ge bra förslag, ge bygglov till bra förslag, anlita bra arkitekter, se till att äldre byggnader, både kommunalt och privat ägda, underhålls på rätt sätt, se till helheten, tänk långsiktigt, begrunda dåtiden, tänk på staden, inte er själva, tänk först och bygg sedan och så vidare och så vidare… så slipper ni kritik. Förolämpa inte medborgarna, är ni snälla.

http://www.sydostran.se/karlskrona/sa-ska-kritikstormen-mot-byggprojekt-stoppas/

 

Boken Framtidens vägvisare – Bo93 i Karlskrona

Publicerat i Arkitektur, Byggnadsvård, Kulturarv, Nytt OCH vackert, Plan, Politik, Projekt, Sandlådearkitektur | Lämna en kommentar

Vedspisupproret

Jag har tyvärr inte haft tid att förmedla mer information om turerna kring lagförslagen om att förbjuda nyinstallation av äldre vedspisar och kaminer.

För er som tycker att man även i framtiden ska kunna nyinstallera en gammal vedspis eller kamin i nybyggda, flyttade eller renoverade hus, skriv gärna under ert namn i namninsamlingen i länken. Första debatten i riksdagen är 6 februari och det behövs många namn tills dess om vi ska kunna påverka.

Det är ju bra om EU har gemensamma regler angående krav på eldstäder som ska kunna säljas i EU. Det betyder att om någon köper en kamin gjord i ett annat land så vet vi att det inte är en dålig kamin. Men bara i Sverige kan regeringen hitta på att införa samma regler för redan sålda spisar och kaminer – ja till och med antika saker. För alla som tror att detta har med EU att göra: Direktivet handlar om nytillverkade eldstäder som skall tillverkas och säljas. Det är inte mer än att man ställer krav på ost eller kött.

Ingen annan än den svenska regeringen skulle däremot få för sig att ställa samma krav på ost eller kött som redan har sålts.

Det verkar som om regeringen och Boverket har tagit EU:s nya direktiv några steg för långt. EU anser bara att nytillverkade spisar och kaminer ska vara testade och motsvara vissa värden. Det hela är snurrigt och Boverket gör allt för att vilseleda.

 

Läs mer på Vedspisupprorets Facebooksida

https://www.facebook.com/groups/168881020391832/

 

Skriv under namninsamlingen här

https://www.skrivunder.com/vedspisupproret#sign

 

På tisdag den 6 februari ska moderaten Carl-Oskar Bohlin debattera frågan i riksdagen.

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/interpellation/boverkets-foreskrifter-om-vedspisar_H510329

http://www.dt.se/opinion/debatt/debatt-absurt-att-forbjuda-nyinstallation-av-vedspisar-och-samtidigt-betona-vikten-av-hojd-krisberedskap

Publicerat i Byggnadsvård, Detalj, Kulturarv, Politik | Lämna en kommentar

Järnspisar också!

Men för bövelen! Gamla järnspisar. Finns det inte värre problem i världen än så? Detta löjliga EU. Dessa kontraproduktiva påfund som förstör för människor. Gör något åt större miljöbovar och tänkt mer långsiktigt.

Läs mer här.

https://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/nyheter/nya-regler-for-utslapp-fran-vedeldning/

Reglerna för kaminer och pannor som eldas med pellets och ved ändras till sommaren. Anledningen är att utsläppen av rökgaser från vedeldning ska minskas. Du som redan har till exempel en vedspis eller kamin i byggnaden berörs inte av ändringarna.

De ändrade utsläppskraven gäller när du ska bygga nytt. De gäller också när vedspisar och kaminer ska sättas in i en byggnad där sådana inte funnits tidigare.

http://www.land.se/landkoll/nya-regler-stopp-for-gamla-vedspisar/

 

BLT tar upp frågan.

Att restaurera ett gammalt hus där eldstäderna rivits ut blir alltså betydligt svårare framöver. Och den som vill återanvända en vacker gammal järnkamin i ett nybyggt hus får alltså skynda sig, sedan är det stopp för återbruket. På så sätt skadar de nya reglerna arbetet med att hålla en del av vår kulturhistoria levande.

http://www.blt.se/ledare/lamna-de-gamla-jarnspisarna-i-fred/

Järnspisen i Lundby gamla prästgårds kök, Viby socken i Närke, renoverades under ett byggnadsvårdsläger 2013.

 

Hur var det nu… återbruk är väl bra? Hålla kulturarvet levande är väl bra? Slår jag ihop dessa faktum ger det mig dessutom en viss självförsörjning och förberedelse inför olika scenarier, av naturliga och mänskliga orsaker, där samhällsfunktioner fungerar sämre än vanligt. Det måste väl vara bra? Vi ska ju kunna klara oss själva i 72 timmar?

SvD skriver såhär.

Det finns också andra samhällsintressen att tänka på. Alldeles nyligen kom Försvarsberedningens rekommendationer för utformningen av det nya totalförsvaret. Målet är att Sverige ska kunna utstå allvarliga störningar i vitala samhällsfunktioner i händelse av krig eller annan ofärd. Försvarsberedningen menar att den enskilde medborgaren ska kunna klara sin egen försörjning och omsorg under en vecka utan stöd från samhället.

Det lär bli en vecka med kall mat om Boverket får råda.

https://www.svd.se/hur-klarar-du-en-vecka-utan-el

 

Har du Facebook – gå med i gruppen ”Vedspisupproret” för att försöka ändra på detta påfund!

https://www.facebook.com/groups/168881020391832/

Publicerat i Allt möjligt, Byggnadsvård, Detalj, Händelse, Kulturarv, Politik | Lämna en kommentar

Slit och släng

Just i denna stund byts det ut äldre, till synes friska fönsterbågar i trä i huset på Norra Smedjegatan 51 i Karlskrona. Vissa av dem verkar vara nyrenoverade. Varför händer detta? Det finns ett flertal äldre fastigheter i Karlskrona vars fönster har bytts ut, empiriskt sett helt i onödan. Det är ett faktum att äldre fönster generellt sett är av mycket god träkvalitet och att det genom regelbundet underhåll, renovering och försäkran om största möjliga tätning är fullgoda fönster för dagens levnadsstandard. Med innerbågar och extra energiglas finns det inget att klaga på. Ändå byts äldre fönster ut över hela vårt land i stor omfattning.

Just när fönster kommer på tal får Ulla något visst i blicken. Hon inleder ett invecklat resonemang om att det är husets ögon som vi både kan se ut och in igenom. Till slut landar hon i att fönster faktiskt skapar hela byggnaden och att det är något som är ”så jävla vackert” med gammalt glas.
– Ingen skulle ju köpa en svindyr Rembrandt för att sen skära ut ögonen i tavlan och ersätta dem med mindre ögon i plåt och giftig plast? Det är precis det som folk gör med sina hus när de byter ut gamla fönster.

https://www.faktum.se/ullas-kamp/

Ja, så här säger Ulla Skoog om onödiga fönsterbyten. Varför förstår inte fastighetsägare och kommuner detta? För det är väl kommuner som ger bygglov till fönsterbyte i fastigheter i detaljplanerat område? Hur kan man bevilja byte av äldre fönster och portar? Hur kan man vilja förstöra ett hus utseende och helhetsintrycket av en stadsmiljö? Hur kan man bevilja byte av äldre fönster mot något som inte ens ser exakt likadant ut och är tillverkat på samma sätt som det gamla? Läs igen vad Skoog säger, läs hela artikeln. Jag är lika bedrövad och panikslagen som hon är.

Anstår detta en världsarvsstad, Sveriges fjärde vackraste stad enligt många svenskar, ”en prydnad bland Sveriges städer, en stolt exponent för gustaviansk anda och klassicism” enligt Evert Taube? Ett hus mer eller mindre kanske någon tänker, men ett hus blir lätt flera. Det är redan för många.

Nej, vi måste börja vårda de äldre hus som finns i Karlskrona, ja i Blekinge, i hela vårt land. Hela världen är i behov av byggnadsvård. Vi måste vårda varenda detalj. Underhålla allt det som faktiskt går att underhålla, för det är det fina i kråksången med äldre byggnader, och byta delar endast vid extrema behov och då till något likvärdigt.

http://www.boverket.se/sv/byggande/bygga-nytt-om-eller-till/bygglov/

 

Smedjegatan 51. Dessa fönster är numera ett minne blott. Hoppas någon hann plocka upp dem ur containern och ge dem ett nytt liv i ett annat hus.

 

Borgmästarekajen. Här är ett annat hus i staden, som fått fönster jag inte vet om jag ska skratta eller gråta åt. Herregud.

Publicerat i Arkitektur, Byggnadsvård, Ett hus, Fasad, Händelse, Plan, Politik | Lämna en kommentar